Amie De Charme - Studio chụp ảnh chuyên nghiệp

Váy cưới ADC 1130
Váy cưới ADC 1130

2 dây; đuôi cá

váy cưới ADC1129
váy cưới ADC1129

có dây; tay ngắn; váy xẻ

Váy cưới ADC1128
Váy cưới ADC1128

tay ngắn; 2 dây; cổ quay trái tim; đuôi cá

Váy cưới ADC1127
Váy cưới ADC1127

2 dây; tay 3/4; đuôi cá

Váy cưới ADC1126
Váy cưới ADC1126

trễ vai; đuôi cá

Váy cưới ADC1125
Váy cưới ADC1125

trễ vai 1 tay; đuôi cá

Váy cưới ADC1124
Váy cưới ADC1124

cổ quay trái tim; tay dài; truyền thống

Váy cưới ADC1123
Váy cưới ADC1123

cổ cao; tay dài; truyền thống

Váy cưới ADC1122
Váy cưới ADC1122

2 dây; cổ giả; tay dài; đuôi cá

Váy cưới ADC1121
Váy cưới ADC1121

không cổ; tay dài; truyền thống

Váy cưới ADC1120
Váy cưới ADC1120

không cổ; trễ vai; đuôi cá

Váy cưới ADC1119
Váy cưới ADC1119

cổ tim; tay dài; truyền thống

#